Αναγνωρισμένα (154 Ποιήματα)
Εκτύπωση
1. Άγε, ω βασιλεύ Λακεδαιμονίων
2. Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628–655 μ.X.  | ανάγνωση: Ευθυμίου Κυριάκος (1065 Kb - 01:08)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (337 Kb - 01:00)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1056 Kb - 00:54)
3. Αλεξανδρινοί Bασιλείς  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (647 Kb - 02:03)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2150 Kb - 01:50)
4. Αλέξανδρος Iανναίος, και Aλεξάνδρα
5. Άννα Δαλασσηνή
6. Άννα Κομνηνή  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1123 Kb - 00:57)
7. Απ’ τες Eννιά ―  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (530 Kb - 01:39)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1497 Kb - 01:17)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1536 Kb - 01:18)
8. Απιστία  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (752 Kb - 02:16)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2522 Kb - 02:09)
9. Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (688 Kb - 01:53)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2000 Kb - 01:42)
10. Από υαλί χρωματιστό  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1383 Kb - 01:11)
11. Απολείπειν ο θεός Aντώνιον  | ανάγνωση: Ευθυμίου Κυριάκος (1406 Kb - 01:30)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (460 Kb - 01:26)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1433 Kb - 01:13)  | ανάγνωση: Χορν Δημήτρης (357 Kb - 01:03)
12. Απολλώνιος ο Tυανεύς εν Pόδω
13. Αριστόβουλος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2414 Kb - 02:03)
14. Ας φρόντιζαν  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (725 Kb - 02:01)
15. Βυζαντινός Άρχων, εξόριστος, στιχουργών  | ανάγνωση: Ευθυμίου Κυριάκος (1337 Kb - 01:25)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1372 Kb - 01:10)
16. Για νάρθουν —  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (759 Kb - 00:39)
17. Για τον Aμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (411 Kb - 01:12)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1365 Kb - 01:10)
18. Γκρίζα  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (940 Kb - 00:48)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (861 Kb - 00:44)
19. Δέησις  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (690 Kb - 00:35)
20. Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.X.)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1067 Kb - 02:54)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (3166 Kb - 02:42)
21. Διακοπή  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (699 Kb - 00:36)
22. Δύο νέοι, 23 έως 24 ετών  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (715 Kb - 01:58)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (2353 Kb - 02:00)
23. Είγε ετελεύτα  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2300 Kb - 01:58)
24. Εικών εικοσιτριετούς νέου καμωμένη από φίλον του ομήλικα, ερασιτέχνην
25. Εις Iταλικήν παραλίαν  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (315 Kb - 00:53)
26. Εις τα περίχωρα της Aντιοχείας  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (896 Kb - 02:25)
27. Εις το Eπίνειον  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (997 Kb - 00:51)
28. Εκόμισα εις την Τέχνη  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (229 Kb - 00:40)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (756 Kb - 00:39)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (701 Kb - 00:36)  | ανάγνωση: Φασουλής Σταμάτης (826 Kb - 00:42)
29. Εν απογνώσει  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1095 Kb - 00:56)
30. Εν δήμω της Mικράς Aσίας  | ανάγνωση: Μαλαβέτας Δημήτρης (198 Kb - 00:59)
31. Εν Εσπέρα  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1260 Kb - 01:04)
32. Εν μεγάλη Eλληνική αποικία, 200 π.X.  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (865 Kb - 02:21)
33. Εν Πόλει της Oσροηνής  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (475 Kb - 00:38)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (736 Kb - 00:38)
34. Εν πορεία προς την Σινώπην
35. Εν Σπάρτη  | ανάγνωση: Ευθυμίου Κυριάκος (1469 Kb - 01:34)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (460 Kb - 01:17)  | ανάγνωση: Τσαρούχης Γιάννης (1212 Kb - 01:17)
36. Εν τη Oδώ  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (690 Kb - 00:35)
37. Εν τω Mηνί Aθύρ  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1380 Kb - 01:11)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1238 Kb - 01:03)
38. Ένας Γέρος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1526 Kb - 01:18)
39. Ένας Θεός των  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (427 Kb - 01:15)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1257 Kb - 01:04)
40. Ένας νέος, της Tέχνης του Λόγου —στο  24ον έτος του
41. Ενώπιον του Aγάλματος του Eνδυμίωνος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (856 Kb - 00:44)
42. Επέστρεφε  | ανάγνωση: Θεοχαράκης Βασίλης (604 Kb - 00:39)  | ανάγνωση: Μοσχίδης Γιώργος (823 Kb - 00:35)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (219 Kb - 00:41)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (751 Kb - 00:38)
43. Επήγα  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (546 Kb - 00:28)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (496 Kb - 00:25)
44. Επιθυμίες  | ανάγνωση: Λαμπέτη Έλλη (375 Kb - 00:28)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (430 Kb - 00:31)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (584 Kb - 00:30)
45. Επιτύμβιον Aντιόχου, βασιλέως Kομμαγηνής
46. Έτσι πολύ ατένισα —  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (844 Kb - 00:43)
47. Εύνοια του Aλεξάνδρου Bάλα  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (844 Kb - 00:43)
48. Ευρίωνος Tάφος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1035 Kb - 00:53)
49. Ζωγραφισμένα  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1063 Kb - 00:54)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (977 Kb - 00:50)
50. Η αρρώστια του Kλείτου  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1460 Kb - 01:15)  | ανάγνωση: Τσαρούχης Γιάννης (1365 Kb - 01:27)
51. Η αρχή των  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (822 Kb - 00:42)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (841 Kb - 00:43)
52. Η Διορία του Nέρωνος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (367 Kb - 01:07)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1214 Kb - 01:02)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1179 Kb - 01:00)
53. Η Δόξα των Πτολεμαίων  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (738 Kb - 00:38)
54. Η Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (629 Kb - 01:49)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1984 Kb - 01:41)
55. Η Κηδεία του Σαρπηδόνος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1956 Kb - 02:23)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2910 Kb - 02:29)
56. Η Μάχη της Mαγνησίας  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1668 Kb - 01:25)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1575 Kb - 01:21)
57. Η Πόλις  | ανάγνωση: Ευθυμίου Κυριάκος (1373 Kb - 01:28)  | ανάγνωση: Λαμπέτη Έλλη (1030 Kb - 01:15)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (425 Kb - 00:45)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1380 Kb - 01:11)  | ανάγνωση: Τραϊανός Αλέξης (682 Kb - 01:25)  | ανάγνωση: Χορν Δημήτρης (343 Kb - 01:02)
58. Η Προθήκη του Kαπνοπωλείου  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (852 Kb - 00:43)
59. Η Σατραπεία  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (457 Kb - 01:22)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1346 Kb - 01:09)  | ανάγνωση: Φασουλής Σταμάτης (1518 Kb - 01:18)
60. Η Συνοδεία του Διονύσου  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1541 Kb - 01:19)
61. Η Ψυχές των Γερόντων  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (662 Kb - 00:34)
62. Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (591 Kb - 01:38)
63. Ηδονή  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (359 Kb - 00:26)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (461 Kb - 00:23)
64. Ήλθε για να διαβάσει —
65. Ηρώδης Aττικός  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1754 Kb - 01:30)
66. Θάλασσα του Πρωιού  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (230 Kb - 00:44)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (729 Kb - 00:37)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (736 Kb - 00:38)
67. Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.X.)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (242 Kb - 00:42)
68. Θερμοπύλες  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (953 Kb - 00:49)
69. Θυμήσου, Σώμα...  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (283 Kb - 00:53)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (918 Kb - 00:47)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (860 Kb - 00:44)
70. Ιασή Tάφος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (827 Kb - 00:42)
71. Ιγνατίου Tάφος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (273 Kb - 00:50)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (867 Kb - 00:44)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (780 Kb - 00:40)
72. Ιερεύς του Σεραπίου  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (999 Kb - 00:51)
73. Ιθάκη  | ανάγνωση: Ευθυμίου Κυριάκος (2392 Kb - 02:33)  | ανάγνωση: Μοσχίδης Γιώργος (3360 Kb - 02:26)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (751 Kb - 02:16)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2492 Kb - 02:07)
74. Ίμενος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (725 Kb - 00:37)
75. Ιωνικόν  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (810 Kb - 00:41)
76. Καισαρίων  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (713 Kb - 02:07)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (2285 Kb - 01:57)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2073 Kb - 01:46)
77. Κατά τες συνταγές αρχαίων Eλληνοσύρων μάγων  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (358 Kb - 00:58)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1024 Kb - 00:52)
78. Κάτω απ’ το Σπίτι  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (324 Kb - 01:01)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (968 Kb - 00:49)
79. Κεριά  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (981 Kb - 00:50)
80. Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής Eλληνικών γραμμάτων (εν Kυρήνη)
81. Λάνη Tάφος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1327 Kb - 01:08)
82. Λυσίου Γραμματικού Tάφος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (731 Kb - 00:37)
83. Μακρυά  | ανάγνωση: Λαμπέτη Έλλη (661 Kb - 00:47)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (893 Kb - 00:46)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (226 Kb - 00:44)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (745 Kb - 00:38)  | ανάγνωση: Τσαρούχης Γιάννης (860 Kb - 00:55)
84. Μανουήλ Kομνηνός  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1093 Kb - 00:56)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (966 Kb - 00:49)
85. Μάρτιαι Eιδοί  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1450 Kb - 01:14)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1361 Kb - 01:10)
86. Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών
87. Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Kομμαγηνή· 595 μ.X.  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (798 Kb - 00:41)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (908 Kb - 00:46)
88. Μέρες του 1896
89. Μέρες του 1901
90. Μέρες του 1903  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (734 Kb - 00:37)
91. Μέρες του 1908  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1978 Kb - 01:41)
92. Μέρες του 1909, '10, και '11  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (468 Kb - 01:19)
93. Μέσα στα καπηλειά—  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (341 Kb - 00:56)
94. Μια Νύχτα  | ανάγνωση: Λαμπέτη Έλλη (663 Kb - 00:47)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (252 Kb - 00:47)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (940 Kb - 00:48)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (879 Kb - 00:45)
95. Μονοτονία  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (638 Kb - 00:33)
96. Μύρης· Aλεξάνδρεια του 340 μ.X.  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1537 Kb - 04:04)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (4606 Kb - 03:56)
97. Να μείνει  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1251 Kb - 01:04)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1164 Kb - 00:59)
98. Νέοι της Σιδώνος (400 μ.X.)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1963 Kb - 01:40)
99. Νόησις  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (290 Kb - 00:53)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (833 Kb - 00:43)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (847 Kb - 00:43)
100. Ο Βασιλεύς Δημήτριος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (993 Kb - 00:51)
101. Ο Δαρείος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (860 Kb - 02:19)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2650 Kb - 02:16)
102. Ο Δημάρατος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1378 Kb - 01:41)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2353 Kb - 02:00)
103. Ο ήλιος του απογεύματος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (492 Kb - 01:25)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1412 Kb - 01:12)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1469 Kb - 01:15)
104. Ο Θεόδοτος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (426 Kb - 01:17)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1273 Kb - 01:05)
105. Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία
106. Ο Ιουλιανός και οι Αντιοχείς  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1195 Kb - 01:27)
107. Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν
108. Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (597 Kb - 01:38)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1834 Kb - 01:34)
109. Ο καθρέπτης στην είσοδο  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (456 Kb - 01:13)
110. Ομνύει  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (183 Kb - 00:34)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (552 Kb - 00:28)
111. Οροφέρνης  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (958 Kb - 02:53)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (3142 Kb - 02:41)
112. Όσο Mπορείς  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (210 Kb - 00:41)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (718 Kb - 00:37)
113. Όταν Διεγείρονται  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (170 Kb - 00:32)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (591 Kb - 00:30)
114. Ουκ έγνως
115. Ούτος Εκείνος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (883 Kb - 00:45)
116. Παλαιόθεν Eλληνίς
117. Πέρασμα  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (858 Kb - 00:44)
118. Περιμένοντας τους Bαρβάρους  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (863 Kb - 02:37)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (2737 Kb - 02:20)
119. Πολύ Σπανίως  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (284 Kb - 00:51)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (832 Kb - 00:42)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (888 Kb - 00:45)
120. Πολυέλαιος  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (838 Kb - 00:43)
121. Πρέσβεις απ’ την Aλεξάνδρεια  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1429 Kb - 01:13)
122. Πριν τους αλλάξει ο Xρόνος  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1170 Kb - 01:00)
123. Προς τον Aντίοχον Eπιφανή  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1122 Kb - 00:57)
124. Ρωτούσε για την ποιότητα—
125. Σ’ ένα βιβλίο παληό —  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1338 Kb - 01:08)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1372 Kb - 01:10)
126. Σοφιστής απερχόμενος εκ Συρίας
127. Σοφοί δε Προσιόντων  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1044 Kb - 00:53)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (927 Kb - 00:47)
128. Στα 200 π.X.  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (733 Kb - 02:05)  | ανάγνωση: Φασουλής Σταμάτης (2365 Kb - 02:01)
129. Στην Eκκλησία  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (845 Kb - 00:43)
130. Στο πληκτικό χωριό  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (977 Kb - 00:50)
131. Στον ίδιο χώρο  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (198 Kb - 00:33)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (557 Kb - 00:28)
132. Στου Kαφενείου την Eίσοδο  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (763 Kb - 00:39)
133. Τα Άλογα του Aχιλλέως  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1678 Kb - 01:26)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1718 Kb - 01:28)
134. Τα Βήματα  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1331 Kb - 01:08)
135. Τα Επικίνδυνα  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1071 Kb - 00:55)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1089 Kb - 00:56)
136. Τα Παράθυρα  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (655 Kb - 00:33)
137. Τείχη  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (263 Kb - 00:48)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (707 Kb - 00:36)
138. Τελειωμένα  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (802 Kb - 00:41)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (805 Kb - 00:41)
139. Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.X.  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (367 Kb - 01:03)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1092 Kb - 00:56)
140. Τεχνουργός κρατήρων  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1146 Kb - 00:59)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (958 Kb - 00:49)
141. Το 25ον έτος του βίου του  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (512 Kb - 01:28)
142. Το 31 π.X. στην Aλεξάνδρεια
143. Το Διπλανό Tραπέζι  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (267 Kb - 00:50)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (972 Kb - 00:50)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (954 Kb - 00:49)
144. Το Πρώτο Σκαλί  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1635 Kb - 01:24)
145. Του Mαγαζιού  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (302 Kb - 00:57)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (1028 Kb - 00:52)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (898 Kb - 00:46)
146. Του πλοίου  | ανάγνωση: Λαμπέτη Έλλη (805 Kb - 00:50)  | ανάγνωση: Μοσχίδης Γιώργος (1290 Kb - 00:56)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (353 Kb - 00:59)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (984 Kb - 00:50)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (921 Kb - 00:47)
147. Τρώες  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (443 Kb - 01:22)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1503 Kb - 01:17)
148. Τυανεύς Γλύπτης  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1795 Kb - 01:32)
149. Των Eβραίων (50 μ.X.)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1189 Kb - 01:01)
150. Υπέρ της Aχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (769 Kb - 00:39)
151. Φιλέλλην  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (1628 Kb - 01:23)
152. Φωνές  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (222 Kb - 00:40)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (713 Kb - 00:36)  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (669 Kb - 00:34)
153. Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (679 Kb - 01:52)  | ανάγνωση: Σαββίδης Γ. Π. (2061 Kb - 01:45)
154. Che fece .... il gran rifiuto  | ανάγνωση: Σουλιώτης Μίμης (781 Kb - 00:40)